Week tegen pesten

#
Share this post:

Vandaag wordt het startschot gegeven van de Week tegen Pesten met de actieweek van het Netwerk tegen Pesten. Met deze actie geven willen ze zo veel mogelijk kinderen en jongeren mobiliseren en een stem geven tegen pesten. Want pesten is nooit oké.

Respect voor elkaar is één van de belangrijkste kernwaarden van baseball, in de club en zelf in sport in het algemeen. Baseball is een teamsport dit betekent een volledig seizoen in een positieve sfeer werken met een groep, om samen doelen te bereiken. Met de baseballclub proberen wij elke dag opnieuw een positief klimaat te creëren waar ieder individu de kans heeft om zichzelf te zijn. Zo zorgen we voor samenhorigheid op en naast het veld.

Zonder goeie sfeer, geen (sportieve) resultaten. Daarom steunen wij ten volle de week tegen pesten. Om duidelijk te maken dat pesten nooit oké is, publiceren wij vandaag en de komende dagen foto’s van onze spelers met de vier stippen op de hand

Als club ondersteunen wij elke inspanningen binnen de sportsector om in te zetten op een positieve, veilige en ethisch verantwoorde sportomgeving waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waar elk individu, groot of klein, jong of oud mee geconfronteerd kan worden. Het is kwetsend, schadelijk en soms zelfs levensbedreigend. Wij als sportclub keuren elke vorm van pesten volmondig af.

Alle sportclubs die begeleiding wensen bij de uitbouw van een pestvrije sportomgeving, vinden informatie via de site van de TOP in de sport-campagne en kunnen ondermeer terecht bij de Vlaamse sportfederatie waar onze medewerkers ondermeer een opleidingen volgen zoals: Time-out tegen pesten. Zij en ook heel wat andere organisaties bieden vormingen aan en begeleiden clubs naar een pestvrije omgeving.