Visie jeugdwerking

Visie jeugdwerking

Inleiding

De beeball- en miniemenwerking van The Frogs heeft als doel om de jongste bewoners van Oudenaarde en omstreken op een toegankelijke en speelvolle manier met onze sport te laten kennis maken. We werken aan de hand van vier pijlers die onze visie weerspiegelen en ons een toekomstperspectief bieden. Elke pijler focust op de beleving van en doelstelling voor een bepaalde (groep) actor(en) die bij de beeballwerking betrokken is: de spelers, de coaches, de ouders en het bestuur. Hierbij dient weliswaar de kanttekening gemaakt te worden dat, ofschoon bij elke pijler de focus op één groep actoren ligt, er telkens wordt uitgegaan van een wisselwerking van alle actoren. 

1. Spelplezier 

Spelenderwijs sporten staat centraal in de beeballwerking. We moedigen de beeballers aan om in de eerste plaats samen plezier te maken. Het competitieve aspect van de sport komt slechts in beperkte mate aan bod, in de vorm van vriendschappelijke toernooien of wedstrijdjes tijdens de training. De nadruk ligt op samenwerken en één team vormen. De beleidslijnen die bij deze pijler horen, zijn hoofdzakelijk aan de spelers gericht: 

 1. Fairplay is belangrijk voor elke speler

 2. Elke speler heeft respect voor alle andere spelers

 3. Elke speler krijgt evenveel speelkansen 

 4. Teamwork staat voorop 

 

2. Differentiatie 

We willen naast het loutere beeballgegeven inzetten op de volledige motorische ontwikkeling van de kinderen. De 12 motorische vaardigheden komen aan bod in de oefeningen tijdens de trainingen (dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien) zodat de kinderen zich in deze belangrijke fase van hun groeiproces op alle gebied kunnen ontplooien. 

Daarnaast wordt er tijdens de training getracht om te differentiëren tussen de mindere en al meer ontwikkelde kinderen en krijgen de iets oudere / motorisch sterkere kinderen aangepaste en moeilijkere oefeningen. Volgende beleidslijnen, waarbij we voornamelijk de coaches viseren, kaderen in deze pijler: 

 1. De trainer zorgt voor gevarieerde oefeningen waarbij alle motorische vaardigheden aan bod komen 

 2. De trainer zorgt voor oefeningen die aangepast kunnen worden aan het niveau van de kinderen

 3. Elke speler helpt de andere spelers waar hij kan bij de oefeningen 

 

3. Participatie

Opdat onze beeballwerking, die nog in zijn kinderschoenen staat, zich op optimale wijze kan ontplooien, vragen we input aan verschillende partijen: de beeballers zelf, de ouders, en de leden uit de andere teams. Er wordt jaarlijks een evaluatiemoment georganiseerd voor de ouders en zowel de leden van de andere teams als de ouders worden aangespoord een handje toe te steken bij het beeballteam in de vorm van logistieke ondersteuning of als hulpcoach. Dit bevordert zowel de werking van het beeballteam als de betrokkenheid van alle spelers bij de club. De beleidslijnen die in deze pijler worden aangewend hebben in de eerste plaats de ouders voor ogen en in ondergeschikte mate eveneens de leden van andere teams: 

 1. De ouders worden aangemoedigd tot actieve betrokkenheid bij de beeballwerking 

 2. De spelers van alle teams worden aangemoedigd tot betrokkenheid bij de andere teams

 

4. Continuïteit 

Op lange termijn willen we voor alle beeballers doorstroming voorzien tot in de volwassen softbal-/ baseballwerking. In 2020 wordt voor het eerst het onderscheid gemaakt tussen beeball rookies en majors, zodat de oudste beeballers kunnen doorstromen naar de majors. Het doel is om binnen enkele jaren ook een miniemenwerking op te richten, zodat we onze beeballers kunnen blijven behouden en motiveren. Hiertoe is er nood aan engagement om de ondersteuning van de nieuwe teams - op logistiek vlak en als coach - op te nemen. Het bestuur dient de coördinatie en het ondersteunend kader voor de verdere ontwikkeling van nieuwe teams op zich te nemen. 

 1. Het bestuur biedt opleidingen voor coaches aan

 2. Het bestuur biedt organisatorische ondersteuning aan de beginnende teams 

 3. Het bestuur zet in op ledenwerving in de nieuwe leeftijdscategorieën.