API

Het is de verantwoordelijkheid van onze sportclub om ervoor te zorgen dat er een

sportklimaat gecreëerd wordt waarin elk clublid zich goed voelt. Daarom heeft het bestuur

Grietje moerman aangesteld als aanspreekpunt integriteit (API) van de club.

Wat is een aanspreekpunt integriteit?

Een aanspreekpunt integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij je als

sporter, ouder, trainer, begeleider of andere betrokkene terecht kan met een vraag,

vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en

seksuele integriteit. Onze club-API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt jouw

melding in alle discretie en verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen of

doorverwijzing.

Waarom een aanspreekpunt integriteit?

- Om binnen onze club een persoon te hebben die een eerste aanspreekpunt is rond

lichamelijke en seksuele integriteit en die hiervoor over de nodige competenties

beschikt door het volgen van specifieke en gerichte opleidingen.

- Om er mee zorg voor te dragen dat het beleid voldoende aandacht geeft aan

preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent

dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken en dat

mogelijke risicofactoren in kaart worden gebracht.

 

Bij wie kan u terecht?

Indien je te maken hebt met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie,…

of merk je tijdens de sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die volgens jou niet

aanvaardbaar zijn, dan kan je Grietje telefonisch bereiken op 0498695021 een mail sturen

naar swingsmoerman@gmail.com